Halujen Yhdessä Kentässä

laitman_423_03Elämme egoistisessa maailmassa ja jokainen henkilö näkee sen suhteessa siihen, kuinka paljon täyttymystä ja mielihyvää ja hyötyä he voivat siitä saada; sekä henkilökohtaiseti että suhteessa toisiin. Henkilö mittaa itseän jatkuvasti suhteessa toisiin; Joskus on parempi vastaanottaa vähemmän, mutta kuitenkin enemmän kuin muut, joskus on parempi vastaanottaa paljon, kun muut vastaanottavat vielä enemmän. Olemme tottuneet käyttäytymään näin maailmassamme ja kehityimme aina tämän mukaisesti.

Kuitenkin nyt,edessämme on täysin uusi maailma. Se pakottaa meidät toimimaan eri tavalla. Otetaan esimerkiksi muurahaiset, jotka työskentelevät aina yhdessä kuten yksi suuri organismi tai vaikkapa linnut, jotka tuntevat toisensa lentäessään. Kun linnut matkaavat, koko parvi kääntyy samaan aikaan, kuten yksi kokonaisuus; Ei ole niin että pelkästään ensimmäinen lintu kääntyy ja kaikki muut seuraavat, vaan kaikki linnut kääntyvät yhdessä.

Myös kalaparvi liikkuu samanaikaisesti ja niin edelleen. Niiden välillä on tarkasti määritelty yhteys, yksi yhteinen kenttä, alue joka kontrolloi niitä. Jokainen tuntee ehdottomasti jokaisen huolimatta siitä ovatko ne parven etu- vai takaosassa. Tänän vuoksi ne kaikki kääntyvät samanaikaisesti. Yhteisössä jokainen yksilö tuntee yhteisen kokonaisuuden sen sijaan että havaitsisi vain itsenä ja toteuttaa yhteisen tahdon, yhteisen suunnitelman.

Luonto velvoittaa meitä toimimaan samalla tavalla, mutta sen sijaan että toimisimme vaistonvaraisesti kuten muurahaiset, kalat ja linnut, meidän täytyy toimia tietoisesti. Tämä tila on meille hyvin hämmentävä. Kuinka voin aistia koko maailman yhtenä suurena parvena ja toimia yhdessä sen kanssa, yhtenä kokonaisuutena, yhtenä päänä ja yhtenä sydämenä? Olemme kuitenkin saavuttamassa tämän tilan vastentahtoisesti ja haluistamme huolimatta. Olemme jo olemassa siinä, kuten yksi valtava lintu-, kala-, tai muurahaisparvi, mutta emme ymmärä sitä vielä.

Olemme kuitenkin lopulta ymmärtämässä sen. Näemme ettemme voi enää kontrolloida itseämme ja vaikuttaa asiohin entisellä tavalla, koska nyt täysin uusi yhteinen työsuunnitelma on paljastettu, jossa sinun tulee tuntea jokainen ja kaikkien ihmisten täytyy yhdessä tuntea yhteinen liike, käänteet ja kulkea yhteen, samaan suuntaan. Meidän täytyy jakaa kaikki välillämme suhteessa tähän: kuluttaa ja hallita näennäisesti yksityisiä asioita, joista yht’äkkiä tuleekin julkisia. Henkilöllä ei ole mitään yksityistä. Kaikki mitä hän tekee on osa kokonaisuutta. Lopussa hänen pienen panoksensa täytyy sisällyttää yleinen suunnitelma. Henkilön täytyy tuntea olevansa parven osa, joka toimii yleisen ajatuksen, mielen ja suunnitelman mukaisesti.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed