Elintarvikkeita On, Mutta Halu Niiden Jakamiseen Puuttuu

Uutisissa (business.blogs.cnn.com): ”… 30% kaikista elintarvikkeista, jota vuosittain tuotetaan maailmassa, menevät hukkaan tai kadotetaan. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön uuden raportin mukaan on kyse n. 1,3 miljardista tonnista.

”Kehittynyt maailma tuhlaa 10 kertaa enemmän elintarvikkeita kuin kehitysmaat.

”Periaatteessa äveriäiden tuhlaus voisi ruokkia suuren osan Afrikan mantereesta.”

Kommenttini: Kunnes korjaamme suhtautumisemme toisiamme kohtaan, mikään ei tule pakottamaan meitä olemaan säästeliäitä ruokatarvikkeiden suhteen, aikeenamme ruokkia muut. On olennaista muuttaa luonteemme, nimittäin: 1. Vakiinnuttaa yhteisen kasvatuksen ja oppimisen järjestelmä; 2. Luoda ympäristö, joka tekee meidät tietoisiksi maailmanlaajuisesta kytköksestämme ja riippuvuudestamme. Nämä pyrkimykset tulevat herättämään luonnon sisäisen voiman vaikutuksen (Ohr Makif) ja muuttamaan luontomme.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed