Jom Kippur Ja Sovitus Jokaisessa Sielussa

Koko prosessin tarkoitus on Luojan paljastaminen. Paljastamme Hänet toimintojen avulla, jotka Hän kohdistaa meihin. Tätä silmällä pitäen Luoja luo järjestelmän, lait, joiden mukaan se on olemassa ja toimii, ja ihminen siinä järjestelmässä.

Sen jälkeen hän pistää ihmisen ja järjestelmän liikkeeseen. Henkilön pitää kuunnella Luojan vaikutusta, mitä hänen sisällään ja ulkopuolellaan tapahtuu, sillä kaikki on Luojan liikehdintää. Niin kuin on sanottu: ”Ei ole ketään muuta paitsi Hän”.

Jos henkilö hyväksyy sen, että kaikki ohjataan Ylhäältä, Luoja ohjaa, silloin hän muuttuu herkäksi kaikelle, joka tapahtuu hänen sisällään ja ulkopuolellaan, siinä määrin, että se vaikuttaa häneen. Näin henkilö yrittää ymmärtää mitä Luoja hänelle haluaa paljastaa.

Analysoimalla erilaisia toimintoja: kielteisiä ja myönteisiä, niitä jotka ovat hänen lähellään ja niitä jotka ovat kaukana hänestä, ne jotka hän mieltää hyviksi tai pahoiksi, henkilö alkaa purkaa hänelle tarkoitettua Luojan suunnitelmaa. Ja kun hän huomaa suuren kuilun itsensä ja Luojan välillä, heidän ajatustensa vastakohtaisuuden, hän alkaa paljastaa kaksi vastakohtaa, jotka ovat toistensa kontrasteja.

Toisaalta hän kokee, että haluaa toimia oman luontonsa mukaan. Mutta, kun hän kerran on jo huomannut, että on parempi seurata vastakohtaista luonnetta, hän ymmärtää, että hänen pitäisi käyttäytyä toisin. Näin hän löytää pahuuden sisällään, ilkeämieliset ajatukset.

Mutta hän on iloinen siitä! Loppujen lopuksi mitä enemmän syntejä hän paljastaa itsessään, sitä enemmän hän panostaa uusien paljastamiseen ja sitä enemmän hän lähenee aitoa rukousta, tarkoittaen pyyntöä korjata ne. Korjauksen pyyntöä kutsutaan ”sovitukseksi”.

Ilkeämielisten ajatusten ei täydy kadota, mutta ne pitäisi ”makeuttaa”. Meidän pitää siis saavuttaa uusi intentio kaikkien itsekkäiden halujemme yläpuolella, jotka muuntuvat lahjoittamiseksi.

Syntien ja rikosten paljastuminen tapahtuu valtavan Valon avulla, Hokhman Valo (viisaus), joka heijastaa valoaan henkilöön ja kohtaa henkilön sillä tosiasialla, että hän on paha ja vastakohtainen  suhteessa Luojaan. Ja ponnistelujensa mukaan hän voi lähestyä korjausta.

Kaikki korjaukset, aivan kuten syntimme, ovat Luojan työtä. Lopulta synnit ja niiden korjaus, kaikki se Valo, jota vedämme puoleemme selvittääksemme pahuuden ja korjataksemme sen, Adheesion Valon tarkoitus on vain tuoda tyytyväisyyttä Luojalle. Ilmenee, että paljastamalla synnit ja niiden sovitus, henkilö saavuttaa syleilyn Luojan kanssa ja sitten adheesion Hänen kanssaan.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: