Opettajani Muistolle

Tänään Opettajani kuolemasta on kulunut 20 vuotta. Baruch Shalom Halevi Ashlag oli viimeinen suuri kabbalisti viisaiden ketjussa, Aatamista meidän päiväämme asti: Aatami – Abraham – Mooses – Rashbi – Ari – Baal haSulam – Rabash ja vielä tuhansia muita heidän välillään.

Rabash osoitti suurta rohkeutta välittäessään meille kabbalistisen menetelmän käyttötavan, jotta tässä sukupolvessa voisimme levittää sen koko maailmalle. Ilman hänen panostustaan meillä ei olisi tätä mahdollisuutta. Näin miten vankasti hän säilytti tämän periaatteen: Kabbalan tieteen paljastuminen maailmalle on kaikkien muiden laskelmien yläpuolella.

Aamuhämärän tunteina nousimme ylös Jerusalemiin ja kävimme hänen hautapaikallaan. Tämä paikka ei tietenkään ole meille muuta kuin tapojen symboli, sillä kytköksemme Opettajaamme on elävä ja vankkumaton. Toivomme kaikki tulevamme hänen kelvollisiksi lapsikseen (pojikseen), jonka takia nimesimme liikkeemme nimellä ”Bnei Baruch” — Baruch Ashlagin pojat.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed