Kriisi On Jonkin Uuden Synty

Kun luemme Zoharin Kirjaa, meidän tulee kuvitella kaikkien maailman ihmisten välinen verkosto ja kuinka tämä ylempi järjestemä on paljastettu. Silloin ymmärrämme, että Aba (isä) ja Ima (äiti), YESHSUT ja ZON joista Zohar kertoo, ovat meidän välisen yhteytemme muotoja.

Olemme järjestelmässä joka nitooo meidät toisiimme. Välillämme olevissa siteissä ovat kymmenen Sefiraa. Kymmenen Sefiraa on koko maailma; Zeir Anpin ja Malchut ovat ZON, Hochma ja Bina ovat ylempi Aba ve (ja) Ima ja YESHSUT (Israel Saba ja Tvuna), Keter on Atik ja Arich Anpin, puolikas ylemmästä ja alemmasta.

Voimme jakaa meidän välisen yhteyden viiteen maailmaan tai Sefiraan: Keter, Hochma, Bina Zeir Anpin ja Malchut tai ZON, Aba ve Ima ja Keter ja niin edelleen. Opimme tästä rakenteesta Atzilutin maailmassa.

Jos tulen kaltaiseksesi, minun täytyy itse asiassa korjata itseni kaikissa näissä suhteissa. Toki, vain tiettyyn pisteeseen saakka, ei Gmar Tikkum:n (korjauksen päätös) saakka. Tehden näin, pääsen lähemmäs sinua.

Kahden henkilön välillä on 125 astetta. Kun jokainen saavuttaa täysin ystävänsä ominaisuudet, hän saavuttaa koko järjestelmän, sillä yksilö ja kokonaisuus ovat yhdenvertaisia. Näin kehitymme.

Kabbalan viisaus opettaa mitä joukossamme, välillämme on. Se ei opeta meistä itsestämme, vaan langoista jotka sitovat meidät yhteen, välillämme olevista yhteyksistä ja niiden muodoista. Tämä on pääasia. Tämän vuoksi opiskelemme esimerkiksi mitä kuukauden alku (Rosh Hodesh) on ja mitä viikon alku-, loppu Sabbath ja juhlapyhät ovat. Nämä ovat erilaisia yhteyden muotoja jotka sijaitsevat tässä verkostossa tiettyjen liikkeiden mukaisesti.

Verkosto toimii sen pyrkimyksen mukaisesti. Jokainen meistä on vastaanottamisen halu. Tämä halu ei ole mitään, ythjä pakkaus, elottoman tason eloton- tomu josta kaikki luotiin.

Järjestelmä herättää tomun ja virvoittaa sen lopulta ja sitten me kaikki-raakamateriaalin palaset-ryhdymme kehittymään. Tämä järjestelmä yksin kehittää, vahvistaa ja ylläpitää kaikkea. Tämän lisäksi ei ole mitään muuta. Elämme tässä järjestelmässä. Sen vuoksi sanotaan, että ylempi Valo joka asuu tässä järjestelmässä virvoittaa koko maailman. Se herättää meidät kahdella tavalla. Toisaalta se herättää meissä yhteyden taajuuden yhtenäistä toisten kanssa sillä muutoin emme saa riittävästi elinvoimaa. Loppujen lopuksi elinvoimamme riippuu yhteydestämme järjestelmään, jossa erilaiset vaihtuvat prosessit vaikuttavat. Aivan kuten kehoissamme, verenkierrossa, imusuonistossa, hermostossa ja muissa järjestelmissä.

Elämä on näiden elementtien yhdistäjä, energian sisäänkäynti ja poistumistie, aineenvaihdunta. Yhteyksien välisessä verkostossamme vaihto tapahtuu halujemme tasolla.

Sen vuoksi meidän tulisi miettiä kuinka herättää tämä järjestelmä itse, oma-aloitteisesti, eikä odottaen aikaa jolloin se herättää meidät (Beito) ajallaan, suunnitelman mukaisesti. Tällä suunnitelmalla on meihin useimmiten epämiellyttävä vaikutus.

Jos herätämme järjestelmän, tunnemme sen miellyttävänä sillä sen herätessä ryhdymme ymmärtämään sitä, puoltamaan sitä, olemaan samaa mieltä ajatuksesta että meidän täytyy lahjoittaa, olla sidottuina toinen toisiimme, olla sisällytettynä tähän järjestelmään. Järjestelmän yleinen laki on tae keskinäisyydestä, täydellinen keskinäinen yhteys kaikkien osien välillä. Tämä on terveen kehon laki, joka on harmoniassa, täydellisessä globaalissa, sisäisessä yhteydessä.

Tämän vuoksi luemme tästä yhteydestä puhuvaa Zoharin Kirjaa. Kabbalistit eivät kerro meille mitään muuta kuin tämän. Muusta puhuttavaa ei ole. Maailmamme on päinvastainen kopio tästä järjestelmästä, täysin korruptoitunut kopio. Tämä tarkoittaa sitä, että siteet ovat näennäisesti olemassa, mutta emme näe niitä, emme opiskele niitä oikein emmekä tiedä kuinka käyttää niitä. Kaikki on päinvastoin.

Tämän päivän kriisi on itse asiassatmeidän välisen verkoston paljastuminen. Esimerkiksi Kreikassa sana kriisi tarkoittaa kääntöpistettä, tarkoittaen korjausta korruption sijaan. Se todellakin on korjaus.

Hepreaksi sana “kriisi” (Mashber) viittaa myös “synnyinkiviin”, tiettyyn paikkaan jossa naistyövoima aikanaan istui. RASHI kirjoitti siitä kommenteissaan Tooraan (Exodus 1,16).

Joten lukekaamme Zoharin Kirjaa ja toivokaamme, että verkosto välillämme paljastuisi.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed