Mitä Meiltä Vaaditaan Levittämisessä?

Meidän pitää kehittää oma edustuksemme kasvatusviestimisessä: televisio, radio, sanomalehdet ja Internet. Pitää kehittää järjestelmä lasten kasvatukseen ja naisten organisaatiolle. Naiset ovat valmiita työhön. He aistivat paljastetun ongelman paremmin kuin miehet ja heillä on valtava vaikuttamisen voima, jota ei hyödynnetä tai kehitetä oikein. Tämä on todella tärkeää.

Meidän pitää kääntyä hallituksen puoleen. Kontaktit, jotka meillä tänään on YK:hon, UNESCO:on ja muihin, eivät riitä. Meidän tulee toimia massiivisesti turvautumalla tiedemiesten sanoihin.

On olemassa useita suunnitelmia, mutta emme voi toteuttaa niitä, sillä luova voimamme on rajoitettu. Meidän pitää kirjoittaa päivittäisiä artikkeleita joita voimme levittää Internettiin. Meidän pitää luoda lyhyitä filmipätkiä puoleensavetävällä animaatiolla, jotka selittävät viestimme eri näkökulmista helpolla tavalla. Mutta näitä ei vielä ole. Tarvitsemme suuren määrän ihmistä ja heidän jokaisen kanssa luomme tietyn ulospäinvaikuttamisen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed