Kabbalistit Todellisuuskäsityksestä, Osa 19

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Sielujen Inkarnaatio

Ei ole uusia sieluja, on vain tietty määrä sieluja jotka ruumiillistuvat muodonmuutoksen pyörässä koska joka kerta ne verhoavat uuden kehon. -Baal HaSulam “Rauha”

Sielut eivät katoa ruumiin vaihtumisen prosessissa, vaan liikkuvat kehosta kehoon, sukupolvesta toiseen korjauksen loppuun saakka. -Baal HaSulam “Rauha”

Sielujen osalta kaikki sukupolvet ovat kuin keskeytymätön elämä joka ulottuu useiden tuhanisen vuosein päähän luomakunna alusta luomakunna loppuun. Se fakta, että tänä aikana jokainen on vaihtanut kehoaan useita kertoja, on täysin yhdentekevä. -Baal HaSulam “Rauha”

Yksi Luotu sielu, Adam, on jaettu useisiin yksittäisiin sieluihin jotka suorittavat korjauksia useassa kehossa sekä ajassa ja ne kerääntyvät jälleen takaisin yhdeksi sieluksi.Johdanto kirjaan Panim Meirot uMasbirot” Osa 22

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed