Anna Sydämesi Koputtaa Luojan Ovea

laitman_153Kysymys: Kuinka voin ajatella korjausta jonka Zoharin Kirja meille tuo jos tunnen negatiivisia tunteita kuten vihaa?

Vastaus: Rukous on mitä sydän ikinä tuntee. Jos sydämessäni on nyt vihaa, silloin tämä on rukoukseni “haluan vahingoittaa vihollistani”. Käyttääkseni oikealla tavalla voimaa, joka on piilotettu Zoharin Kirjaan lukiessani sitä ryhmän kanssa, minun täytyy ensin valmistella sydämeni siten, että se haluaa samaa mitä Luoja haluaa. Todellisuudessa, Luoja vastaa jokaiseen rukoukseen, tarkoittaen haluihin sydämissämme. Tämän takia maailma on niin paha!

Kuitenkin, toisaalta, on kirjoitettu että Hän vastaa vain rukouksiin jotka ovat kulkeneet “kyynelten porttien” läpi. Vastaako Hän todellakin jokaiseen haluun, jopa lapsen oikkuihin tai roiston juonitteluihin?

Kyllä, sanovat Kabbalistit jotka ovat paljastaneet suhteidemme järjestelmän Häneen. Varas, joka on kohdistanut katseensa johonkin asiaan tai roisto joka menee ulos “vaanimaan” ja on valmis tappamaan jonkun, he myös haluavat menestyä ja heidän rukouksensa on myöskin hyväksytty. Loppujen lopuksi, puhumme Malchut:in halusta Atzilut:in Maailmassa ja kaiksesta sen alapuolella, mukaan lukien siihen kuuluva maailmamme.

Miksi sitten sanomme että halu voi kohota Malchut:iin, vai voiko? Asia on niin, että piirämme rajan kahdenlaisten halujen välille:

-Jotkin kohoavat samaan suuntaan Luojan tahdon kanssa. Sitten ne yhtyvät ylemmän halun kanssa ja kokevat  kuten yltäkylläisyytenä Ylhäältä.

-Jotkin eivät sovi yhteen Luoja halun kanssa. Ne myös herättävät samankaltaisen vastauksen Ylhäältä kuten positiiviset halut, mutta ovat havaittu negatiivisten halujen mukaan negatiivisena reaktiona. Tämä korjaa henkilöä, johdattaa hänet pitkin pitkää ja vaikeaa polkua lyhyen ja helpon polun sijaan jossa hänen halunsa yhtyvät Luojan halujen kanssa.

Tämän takia meidän on parasta valmistautua oikeanlaista rukousta varten ja käytettävä sitä kun käännymme Zoharin Kirjan puoleen. Henkilö ei voi istua luennolla ilman minkäänlaista halua. Tavalla tai toisella hän haluaa jotakin ja jos hänen halunsa on valmisteltu edeltä käsin ja kohdistettu oikeaan suuntaan, silloin hän edistyy nopeasti ja kivuttomasti lukiessaan Zoharin Kirjaa.

Sitä paitsi, meidän on muistettava että olemme ryhmässä, joka auttaa meitä vahvistamaan rukouksiamme. Siis, jos henkilön ajatukset eivät ole suunnattu tavoitteeseen, silloin hän ottaa ristiriitaisen aseman suhteessa ryhmään ja tuntee sen kuten negatiivisen reaktion Ylhäältä, vieläkin enemmän.

Sen takia meidän koko työmme merkitsee luennolle valmistautumista, joka on Zoharin ja muiden Kabbalististen kirjojen lukemista. Kun olemme luennolla, on vaikea muuttaa mitään sillä henkilön sydän on jo viritetty tietylle taajuudelle.

Tämän takia on niin tärkeää millaiset ajatukset minulla on kun menen nukkumaan ja kuinka valmistaudun aamun luennolle. Nämä minuutit ovat ratkaisevassa roolissa eikä meidän tulisi unohtaa fyysistä valmistautumista jottei kehomme torkahtaisi.

Rabash kirjoittaa seuraavaa Artikkelissa 36, “Rabashin Kirjoituksia“: On kirjoitettu, “Hän joka kuulee rukouksen.” Miksi sanotaan “rukous” yksikössä? Eikö Luoja kuule kaikki rukoukset? Asia on niin, että meidän täytyy kohottaa yksi rukous: Herättää henkiin Shechina tomusta.

Rukoilla Shechina:n henkiin herättämistä tomusta tarkoittaa Luoja paljastamista. Lahjoittamisen ominaisuutta ja rakkautta naapuriani kohtaan sisälläni tullakseni tässä suhteessa samankalitaiseksi Luojan kanssa

Jos tavoitteemme on yhdessä suunnassa, silloin koputamme portteja jotka tulevat varmasti aukeamaan.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed