Kenen Vuoksi Meidän Pitäisi Vaatia Yhtenäistymistä?

laitman_154Kysymys: Kenen vuoksi minun pitäisi vaatia yhtenäistymistä nyt? Ryhmän, vai koko maailman vuoksi?

Vastaus: Yhteinen sielumme jakautuu moneen eri osaan ja niiden heräämisen järjestys jakautuu osaltaan moniin eri vaiheisiin. Samaan aikaan käymme läpi kaksi prosessia:

1. Olemalla osanen, joka on vastaanottanut heräämisen Ylhäältä, meillä on velvollisuus toteuttaa sitä ja tulla korjatuksi. Vasta sen jälkeen kun henkilö on herännyt tällä tavalla, hän löytää vastauksen esittämäänsä kysymykseen elämän tarkoituksesta, paljastamalla Luoja. Tämä tehtävä on meidän ensisijainen velvollisuutemme.

Se saattaa tuntua erittäin itsekkäältä pyrkimykseltä. Kuitenkin paljastamalla Luojamme, tarkoittaa itse asiassa keinoa paljastaa lahjoittamisen laatu ja ominaisuus, rakastamalla lähimmäistämme ja toteuttamalla sitä olemalla yhtenäisyydessä muiden kanssa. Lahjoittaminen on itsensä hylkäämistä, itsensä mitätöimistä. Tulet ulos itsestäsi, kohti muita ja sieltä löydät sielusi.

Näin ollen, ensimmäinen vaikutelma on harhaanjohtava. Olet pyrkimässä löytämään sielusi ja täyttämään sen ikuisella ilolla. Luoja itse on antanut sinulle tämän mahdollisuuden jolla saat sysäyksen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Voisimme jopa sanoa, että se kuulostaa erittäin itsekeskeiseltä, mutta sen todellinen sisältö ja sisäinen ominaisuus on kaiken itsekkyyden yläpuolella.

Näin on siksi, koska me kaikki toteutamme lahjoittamisen keinoa yhdessä, rakkautta, yhtenäistymistä ja keskinäistä auttamista. Teemme sen pyrkimällä tulemaan ulos itsestämme, emme kääntymällä sisäänpäin.

Aikaisemmin Kabbalisteilla ei ollut mahdollisuutta levittää Kabbalan tiedettä maailmalle, he eivät voineet tutkia sitä julkisesti, eivätkä opettaa sitä muille.  Mutta tuona aikana, erityinen korjaus heidän sieluissaan, heidän pienissä ryhmissään, oli tarkoitettu myös hyödyksi koko maailmalle. He saavuttivat suuren lahjoittamisen voiman, joka toimii kaikkien maailman sielujen keskuudessa,  – vaikka maailma ei tunne sitä.

2. Tänään meidän on toimittava lisäksi toiseenkin suuntaan. Emme ainoastaan korjaa itseämme ja hanki enemmän sisäistä lahjoittamisen voimaa välillemme, vaan sen lisäksi levittämme myös kabbalistista tietoa kaikkialla maailmassa.

Nämä ovat kaksi rinnakkaista vektoria pyrkimyksissämme, ja ne ovat tarpeellisia, molemmat.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed