Tietoisuuden Evoluutio

Ryhdymme kehittymään ja kasvamaan tästä maailmasta, alimmasta mahdollisesta todellisuudesta joka laskeutui Ikuisuuden maailmasta 125 asteen ja 5 maailman läpi alimpaan mahdolliseen pisteeseen. Saavutettuaan tämän alhaisen tason, valonsäde läpäisi viimeisen henkisen asteen tullen tähän maailmaan ryhtyen muodostamaan siinä materiaa.

Materia alkoi tiivistyä, muotoutua ja yhdistyä partikkeli partikkelilta. Näin alkoi paluu takaisin alkulähteelle-hajoamisen korjaus. Siitä alkoi Universumimme: liikkumaton, vegetatiivinen ja elollinen taso.

Kaikki nämä tasot ovat tulosta ainesosien yhdsitymisestä aina vain monimutkaisempiin rakenteisiin, kaikkiin osiin jotka hyötyvät toinen toisistaan. Valon-, luonnon voima yhdistää irrallaan olevia elementtejä ja näin ollen muodostaa elotonta ainetta kaikessa sen monimuotoisuudessa. Aines on muodostunut suhteessa vastakkaisten partikkeleiden yhdistymiseen tiettyjen lakien mukaisesti.

Silloin jopa vegetatiivinen aines kohoaa, vastakkaiset partikkelit yhdistyvät aina vain monimutkaisemmiksi rakenteiksi. Ne ovat paljon enemmän hajallaan (verrattuna liikkumattomaan tasoon), mutta yhtenäsityvät siitä huolimatta. Sen jälkeen elollinen luonto syntyy, jokainen osa tuntee eroavaisuuden ja pyrkii säilyttämään olemassaolonsa egoistisessa muodossa. Jokainen kuitenkin yhdistyy toisten kanssa luonno lakien mukaiseti ja yhdessä ne muodostavat elollisen-eläimellisen ruumiin joka kykenee olemaan olemassa siitäkin huolimatta, että sen sisällä ilmenee ristiriita ja vastakkaisten elementtien yhtenäistyminen.

Ne ovat yhdistetty erityisen voiman avulla-Valon, Luojan voimalla, keskinäisen takeen voimalla luotujen voimasta huolimatta. Siitä egoisitisesta voimasta huolimatta, joka sijaitsee jokaisen sisälä. Nämä kaksi voimaa alkavat toimia harmoniassa.

Harmoina on mahdotonta ilman kahta vastakkaista voimaa jotka yhdustyvät kaikesta huolimatta yhteisen tavoitteen ja korkeampien tilojen vuoksi. Korkeampi tila tarkoittaa ruumiin (vegetatiivisen ja elollisen) yhteisiä intressejä. Sen jälkeen elollisen ainesosan kehittymisestä riippuen, se saavuttaa ihmisen tason ollen tässä maailmassa, tullen entistä monimuotoisemmaksi olennoksi, agressiivisemmaksi ja egoistisemmaksi. Tällä asteella jokainen olento “tämän maailman ihminen” huomaa olevansa kaikkien toisten ihmisten vastakohta.

Kun hän saavuttaa egoistisen kehityksesnä pään, hänelle paljastuu että hän haluaisi olla olemassa tuonnempana, että hän tarvitsee toisen, vastakkaisen voiman-lahjoittamisen voiman. Egoismin voima kehittyi hänessä, mutta mitä hänen tulisi tehdä sille nyt? Se vain tuhoaa meitä.

Tässä pisteessä ymmärrämme että meidän täytyy vastaanottaa lahjoittamisen, yhtenäisyyden voima. Tunne yhdistymisen voiman puutteesta on jotain jota ilman emme voi jatkaa, se on tunne kriisesitä, hajoamisesta ja entisten arvojen tuhoutumisesta. Se on paljastettu suoraan olemassaolomme sisällä, elämässämme. Huomaamme joka asiassa ja kaikissa teoissamme, ettemme kykene saavuttamaan tasapainoa, harmoniaa ja niin kutsuttua “elämää.”

Elämä perustuu loppujen lopuksi kahteen voimaan: vastaanottamiseen ja lahjoittamiseen. Emme voi olla olemassa toimien vain egoistisen voiman mukaisesti. Sen vuoksi kehityksemme lopputuloksena lopullinen evoluutiomme vie meitä askel askeleelta kohti päätelmää, että tarvitsemme myös toisen voiman: yhdistymisen voiman.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: