Toinen Toisista Huolehtiminen

Kysymys: Kuvailisitko lyhyesti keskinäisyyden käsitteen?

Vastaus: Keskinäisyys on sitä, kun henkilö ymmärtää että hänen hyvänsä riippuu toisten hyvästä. (Jokin) ei voi olla hyväksi minulle, ellei se ole hyväksi toiselle. En voi ruokkia itseäni, vaan ennemminkin minä ruokin sinua ja sinä minua. Tämä on ainoa tapa elää. Muutoin kuolemme. Valinta: ei ole muita vaihtoehtoja.

Meidän tulisi tuntea riippuvaisuutemme tässä suhteessa. Ravinto on tärkeintä, mutta emme kykene tarjoamaan itsellemme edes välttämättömiä asioita toteuttamatta keskinäisen takeen tilaa. Kaikki huolehtivat toisistaan eivätkä itsestään. Luonto pakottaa meidät yhtenäistymään tällä tavoin-ei millään muulla tavalla.

Kaikki muu on seurausta tästä tunteesta. Pidämme huolta lapsistamme ja tuemme vanhempiamme – aivan kuten tiivis perhe. Jättäisimmekö sairaan isoisän vaikeuksiin? Emme tietenkään. Keskinäisyyden tila velvoittaa meitä toimimaan näin, eikä ole mitään tarvetta esitellä erityisiä lakeja. Tärkein asia on median luoma sopiva yhteiskunnan ilmapiiri ja ympäristö joka paheksuu tai kunnioittaa tiettyjä ihmisten välisiä suhteita.

Kuitenkin tänä päivänä, meidän täytyy auttaa kaikkia niitä jotka eivät pääse itse eteenpäin, sillä Israelin yhteiskunta ei ole omaksunut vielä keskinäisen takeen periaatetta. Keskustellaan yhdessä siitä, kuinka nostaa ihmiset pois köyhyysrajan alapuolelta. Tämä on ensimmäinen huolenaiheemme, sillä kenenkään perheestä ei pitäisi pudota alimman kannattimen alapuolelle.

“Sammuttakaamme” (tämä) palo ja työskennelkäämme samanaikaisesti yleisen koulutuksen kanssa, jotta kansakunta siirtyisi yhteisen takeen suuntaan, suuntaan jota luonto itse vaatii meiltä tänään. Ylempi maailma laskutuu yllemme ja ilmaisee itseään yhteisen takeen muodossa.

Tulee kestmään puoli vuotta tai vuoden, ennen kuin ihmiset ryhtyvät ymmärtämään ja sisäistämään sitä mitä on meneillään. Yhteinen suostumus on vaadittu jo tänään auttamaan apua tarvitsevia, joilla ei ole rahaa ruokkia itseään seuraavaan palkkapäivään. Tarjotkaamme heille ne välttämätömät asiat, joita he tarvitsevat nyt ja keskustelkaamme sitten lopuista.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed