Kaikki Maailmat Sijaitsevat Ryhmän Luokse Vievällä Polulla

laitman_525Kun henkilö haluaa liittyä ryhmään ja yhtenäistyä sen kanssa, silloin, juuri siinä, sen yhteyden sisällä ystäviin hän paljastaa Suoran Valon laajentumisen neljä vaihetta, kymmenen Sefirot:in yhtenäisyyden muodot ja asteet joita Kabbalistit kuvailevat. Mitä voimakkaammin hän sulautuu ystävien haluihin rakasta naapuriasi kuin itseäsi-periaatteen mukaisesti, sitä enemmän Valo paljastuu hänen sisällään, täyttäen nämä halut. Tämä on Luojan paljastuminen luoduille.

Kuten Baal HaSulam kirjoittaa osassa 155 “Johdatus Kymmenen Sefiran Opintoihin”, meidän täytyy haluta, että opiskelemamme aineisto paljastuu meille ja herää elämään sisällämme. Opiskelemme luotujen korjausta siten, että näiden tekstien sisällä paljastamme Valon, Luojan ja luomisen päämäärän.

Luotujen korjaus tarkoittaa henkilön korjattua yhteyttä hänen ympäristöönsä. Kaikki maailmat sijaitsevat minun ja ryhmän välissä, meidän välisen yhteyden linjalla. Mitä korkeammalle kohoan, sitä enemmän olen yhdistynyt ystäviini. Yhteytemme voima vastaa lisäykseni astetta ryhmässä. Paljastan henkisen todellisuuden tähän asteeseen saakka ja saavutan sielun Astian.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed