Ikuisuus Joka Virtaa Lävitsesi

Keskinäinen tae on sitä, kun me kaikki yhtenäistymme tavalla, jossa jokainen täyttää toistensa halut. Kukaan meistä ei kykyene täyttämään itseään, omia halujaan-henkisessä maailmassa tämä on mahdotonta. Voin täyttää 100%:sti vain toisten halut.

Jos saavutan ikuisuuden maailman, se tarkoittaa sitä, että kaikki henkisyyden astiat (halut) ovat edessäni ja täytän ne NaRaNHaY:n Valolla, joka kulkee lävitseni ikuisuuden Valona virraten minusta toisiin.

Minulle jää Nefesh de Nefeshin Valo, joka on läsnä jatkuvasti. Jäljelle jävä Valo täyttää ulkoiset astiat joita olen liittänyt itseeni. Tämän tekevät kaikki!

Minulle toisten halut ovat “pyöreitä, kehämäisiä” (Igulim), tarkoittaen että ne ovat rajattomia. Kuitenkin se muoto jolla minä täytän ne on “suora linja” (Kav Yashar), tarkoittaen sitä että tämä on sermin, screenin kautta tehtävää työtä.  Jos täytän toisten ikuisen “kehämäisen” halun ilman rajoituksia päässäni, käännyn siten ikuiseen “suoraan haluun”.

Olen henkilökohtaisesti rajoitettu kyvyiltäni täyttämään toisia, havaitsen kuitenkin aina toisten olevan rajoituksettomia. Rajoitukset ovat olemassa vain minussa-siinä, kuinka paljon kykenen lahjoittamaan heille.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: