Yhtenäisyys On Korurasia Jossa On Salaisuus

Kysymys: Meillä on korjauksen perusta: kysymys elämän tarkoituksesta. Mikä perusta muulla kansalla on?

Vastaus: Me katsomme, että kysymys elämän tarkoituksesta johtuu suoranaisesti yhtenäisyyden puutteesta. Valo ilmenee yhtenäisyydessä, ja siitä syystä meidän tulee ensi sijaisesti pitää huolta yhtenäisyydestämme. Meille elämän tarkoitus on olla keskinäisessä kytköksessä.

Muilla elämän tarkoitus on edelleen erinäisissä itsekkäissä päämäärissä. Ensimmäisellä tasolla heidän tulisi ymmärtää, että keino saavuttaa nämä päämäärät on yhtenäisyys. Yhtenäistymällä he saavuttavat haluamansa.

Ja sitten, matkan varrella, he alkavat vähitellen ymmärtää, oivaltaa: ”Edullinen asuminen on tärkeää, mutta yhtenäistyminen on tärkeämpää”. Silloin he saapuvat korjaukseen.

Selityksemme alkaa pisteestä, jossa yhtenäisyyttä tulisi käyttää oikeana keinona elämässä onnistumiseen. Täten selkenee, että puhumme kaikkein tärkeimmästä, parhaimmasta työkalusta, joka meillä on. Kabbalan kielessä tätä intentiota kutsutaan nimellä ”Lo Lishma” (Ei Hänen Nimeensä): Haluamme käyttää yhtenäistymisen voimaa itsekkäisiin päämääriin.

Sitte kun alamme arvostaa yhtenäisyyttä, löydämme keskinäisen kytköksen ja ”lisätyn arvon”, joka itsessään antaa erityisen, vertaamattoman statuksen, ennennäkemättömän tunteen. Siten paljastamme ”lisän” yhtenäisyydessä: Alamme yllättäen mieltyä toisistamme huolehtimisesta; löydämme erikoisen viehätyksen vastavuoroisessa lahjoittamisessa, keskinäisessä takeessa.

Vastavuoroisesta lahjoittamisesta löytyvä nautinto, juuri tuo nautinto, jonka Luoja meille alun perin halusi antaa Luomisen Ajatuksessa. Baal HaSulam kirjoittaa tästä kirjassaan Ohr Bahir(Kirkas Valo), että luomisen tarkoitus on suoda nautintoa Hänen luoduilleen keskinäisen lahjoittamisen Valon avulla heidän ja Luojan välillä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: