Ongelma On Olemassa. Kenellä On Ratkaisu?

Baal HaSulam, “Arvut (Yhteinen Tae)”: Israelin rooli maailmaa kohtaan muistuttaa pyhien isiemme roolia Israelin kansaa kohtaan...

Jos esi-isiämme ei olisi ollut, ei olisi olemassa myöskään Israelin kansaa, ryhmää, joka kaipaa Luojaa ja korjausta. Meidän täytyy pitää nyt samalla tavalla huolta maailmasta, sillä ilman apuamme ihmiset eivät kykene korjaamaan itseään. Heidän halunsa eivät kykene kohoamaan itsestään, eivätkä ihmiset edes pysty ajattelemaan korjausta lahjoittamisen vuoksi.

Näemme tämän tidemiesten ja tärkeiden spesialistien työssä. He kirjoittavat oikeita asioita maailmasta (ja sen tilasta), mutta eivät pysty sanomaan sanaakaan ratkaisusta. Heillä ei ole lainkaan pyrkimystä “suoraan Luojalle”, henkisyyden kipinää. Näin ollen he eivät tiedosta että se on ainoa vaihtoehto. He ovat voimattomia korjauksen tarpeen edessä: heillä ei ole siihen keinoja.

Sen vuoksi he välttelevät kysymyksiä tutkimuksissaan ja keskusteluissaan. He eivät näe polkua eteen päin; he näkevät vain mitä tapahtuu. He ymmärtävät kuinka tärkeää on luoda sisäinen maailma, mutta he pysähtyvät siihen. Senpä vuoksi heidän perustelunsa ovat epäselviä. Lopputuloksena on vain epämääräisiä ehdotuksia tai ei yhtään mitään.

En moiti heitä. Tämä ei ole merkki heidän rajallisuudestaan. On vain niin, että ilman henkisyyden kipinää inhimillisissä tämän maailman haluissamme, ihmiset eivät pysty näkemään tulevaisuutta, ainoaa mahdollista kehitystä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed