Kabbalistit Ihmisen Ja Luojan Luonnosta Osa 12

Rakkaat ystävät, kysykää kysymyksiä näistä suurten Kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Ihmisen ylivertaisuus suhteessa Petoon

Elollinen (taso): Jokaisella niistä on omat aistimuksensa ja luonteenpiirteensä. Ne voivat varmasti toimia luontoa vastaan,tarkoittaen lahjoittamista. Niillä on myös oma yksilöllinen elämä. Ne eivät voi kuitenkaan tuntea muuta kuin oman itsensä. Toisin sanoen, niillä ei ole aistimusta toisista, eivätkä ne näin ollen voi myöskään välittää toisista.

Puhuva, Inhimillinen (taso): Se voi toimia luontoa vastaan, se on itsenäinen yhteiskunnasta ja tuntee (aistii) toiset. Se voi näin ollen huolehtia toisista ja täydentää heidät tuntemalla sekä “katumalla” yhdessä toisten kanssa. Se pystyy iloitsemaan toisten lohdutuksesta ja ominaisuudesta vastaanottaa sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta.

-Baal HaSulam, Shamati (Minä Kuulin), Artikkeli #115, “Eloton, Vegetatiivinen, Elollinen ja Inhimllinen”

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed