Itsekkyys Kärsii Hyvyyden Valosta

Kysymys: Ajatukset henkisyydestä tuottavat ikävän ja kärsimyksen tunteen minussa, koska en aisti Luojaa. Mitä voin tehdä?

Vastaus: Jos henkilö kokee aitoa kärsimystä elämässään, tämä kipu kätkee Luojan häneltä. Tämä tehdään tahallaan, jotta emme vahingoittasi suhdettamme Luojaan ja silti pysyisimme yhteydessä Häneen, sen sijaan, että alkaisimme vihamaan ja torjumaan Hänet.

On olemassa useita tiloja, mutta siinä määrin kun henkilö kokee pahaa oloa, siinä määrin Luoja on kätkeytynyt, mutta meidän tulee saavuttaa keskinäinen tuki ja sitoumus (tae) ympäristöltä. Tässä tapauksessa, jopa suurimpien murheiden aikana, ympäristö auttaa meitä kohoamaan pahan olon yläpuolelle ja löytämään sen aiheuttajan.

Silloin ymmärrän, että pahan aistimus ei tule Luojalta, ylemmältä voimalta, vaan oman itsekkyyteni voimasta. Alan jakamaan tunteeni kahtia: 1) haluni, joita ei ole korjattu ja jotka tuovat minulle pahan tuntemuksen sisässään, ja 2) Luoja, ylempi Valo, joka huokuu hyvyyttä suuntaani.

Juuri siksi, että Luoja säteilee hyvyyttä suuntaani, samalla kun olen Hänen vastakohtansa, koen hyvän pahana, toisin sanoen Hänen hyvyytensä muuttuu vastakohdakseen. Siksi Luoja ei voi paljastua minulle enempää, sillä silloin tulen voimaan niin pahoin, että en voi sitä sietää.

Niin kauan kuin pysymme korjaamattomina ja aistimme Luojan vastakohtaisessa muodossaan, koska itsekkyytemme muuttaa valon pimeydeksi, Luoja paljastuu meille siinä määrin kun voimme sitä sietää. Siinä määrin kun emme sitä siedä, siinä määrin Hän kätkeytyy.

Hän paljastaa Itsensä hivenen, tuodakseen meille esiin vain vähän pahuutta, jotta emme kytkeydy pois mielestämme ja pystymme analysoimaan tunteitamme. Silloin alan tutkia mistä tämä pahuus tulee ja mikä aikaansaa sen. Sen seurauksena tulen ryhmään, kirjoihin ja opettajalle, joka selittää minulle, että kutsun itse pahuuden esiin, johtuen vastakkaisuudestani Luojaan.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed