Edistyksen Ehtymättömät Keinot

laitman_15Mitä voimakkaammin yhtenäistymme, sitä enemmän voimme liittää lahjoittamisen kipinöitä vastaanottamisen ominaisuuteen. Periaatteessa, työskentelemällä yhtenäistyäksemme pyrimme yhdistämään nämä ominaisuudet.

Olemme kykenemättömiä työstämään halua mielihyvään sen puhtaassa muodossa. Lähestyttäessä sitä, näemme ettei sitä ole tarkoitettu lainkaan lahjoittamisen työstämiseen. Mitä voimme siis tehdä, ottaen huomioon sen vastakkaisen luonteen?

Ilmenee, että meillä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa lahjoittamisen vuoksi ja tämä tarkoittaa sitä, että emme voi antaa minkäänlaista mielihyvää Luojalle. Luojan ja luotujen välissä on este, muuri, joka estää luotujen kaikki yritykset saavuttaa yhteisen lahjoittamisen tila.

Ainoa keinomme on yhdstää ominaisuuksia. Miten voimme tehdä sen? Meidän täytyy kohottaa Malchut ja liittää se Binan ominaisuuksien sisään.

Meidän työmme rakentuu samasta periaatteesta: Henkilö suhteessa ryhmään on kuin Malchut suhteessa Binaan. Tulemalla osaksi ryhmää, henkilö voi mitätöidä itsensä samalla tavalla kuin Malchut mitätöi itsensä Binan edessä.

On yhdentekevää millaiset ihmiset muodostavat ryhmän ja ovatko he saavuttaneet jo henkisyyden ominaisuuksia vai eivät. Torjumalla itsensä, henkilö vastaanottaa Ylemmän Valon ryhmän kautta. Hän ei vastaanota sitä ryhmän ulkoisista ominaisuuksista, vaan sen sisäisestä olemuksesta joka on jo korjattu tiettyyn pisteeseen saakka.

Siten ryhmä on edisyksen ehtymätön keino, puhdas Bina. Itsensä mitätöimisen kautta voi vastaanottaa mitä vain. Jos olen pieni, silloin vähäinen määrä Ympäröivää Valoa vaikuttaa minuun ryhmän kautta. Jos taas olen suuri, silloin vastaanotan ryhmältä suuren määrän Valoa, joka korjaa minut. Oma asenteeni ryhmää kohtaan määrittää mitä ryhmä on minulle.

Tämä ei riipu ystävistä. He voivat olla täysin vasta-alkajia, jotka ovat juuri tutustuneet Kabbalaan. Siitä huolimatta kumartuessani alaspäin heidän henkisyyden haluun, tunkeudun heidän korjattuun tilaansa, vaikka hei eivät olisikaan vielä itse aloittaneet korjaustaan.

Me kaikki olemme jo korjauksen viimeisessä tilassa ja sen ansiosta omalla asenteellani ystäviä kohtaan voin herättää ja elvyttää jokaisen välimuodon viimeisen korjauksen tilaan. Kaikki riippuu minusta, ei heistä. Minä itse määritän sen tason, jolla aktivoin tämän rakenteen jota kutsutaan “ryhmäksi”.

Rakkaudesta ystäviä kohtaan tulee rakkaus Luojaa kohtaan. Oikenalainen suhde ryhmään on myös oikeanlainen suhde Luojaan. En voi poistua ystävieni keskuudesta ja antaa Luojalle yhtään enempää kuin voin antaa ryhmälle.

Ryhmä on se keino, joka auttaa henkilöä “muovaamaan” itsensä ja antaa hänelle vastaanottamisen muodon. Kanavoimalla haluni ryhmää kohti aivan kuin muuttaisin heitä, lähestyn Luojaa välittömästi.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed