Valmistautuminen Valon Vastaanottamiseen

Baal HaSulam “Vapaus”: Ennen Kabbalan metodin antamista, Israelin lapset olivat odottaneet minkä tahansa “yksityisen omaisuuden” luovuttamisen siihen laajuuteen, johon se oli ilmaistu sanoissa “Pappien Valtakunta” ja koko luomakunnan tarkoitukseen- tarttua Häneen (Hänen ja luotujen) muodon vastaavuuden kanssa. Kuten Hän lahjoittaa eikä ota vastaan, myös he lahjoittavat ottamatta vastaan. Tämä on Dvekutin (adheesion) viimeinen aste, joka on ilmaistu sanoissa, “Pyhä kansa”..

Kuinka poistumme tästä maailmasta? Astumme sisään valmistautumisen jaksoon. Sen jälkeen ylitämme Machsomin (rajan, joka erottaa meidät henkisyydestä) ja kohoamme uudelle “Hafez Hesedin” tasolle, joka on lahjoittamista lahjoittamisen vuoksi. Tämä on Binan aste.

Sen jälkeen kohoamme Keterin asteelle, joka on vastaanottamista lahjoittamisen vuoksi ja vastaanotamme Hochman (viisauden) Valon, kun taas alemmalla tasolla vastaanotamme vain Hassadimin (armon) Valon.

Binan asteella kumoamme “yksityisen omiasuuden”, tarkoittaen sitä, että saavumme Hafez Hesedin tilaan, eikä meidän edellytetä käyttävän vastaanottavia halujamme. Tämä on myös valmistautumista, astioiden korjaamisen vaihe. Valon vastaanottamisen vaihe tulee seuraavalla asteella.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed