Paikka Jossa Olemme Yhdessä

Kysymys: Mitä tarkoitetaan sisäisellä työllä?

Vastaus: Henkilön tulee tehdä sisäistä työtä 24 tuntia päivässä. Voi olla, että henkilö on niin uppoutunut, että tullessaan luennolle, hän ei näe sanaakaan siitä mitä kirjoisa lukee, mutta se ei tee mitään. Tärkeintä on se mitä hänen sisässään tapahtuu.

Älä syytä itseäsi. Sisäinen työ on sitä, kun yrität pysyä adheesiossa ryhmän sisäisen olemuksen kanssa. Sen tuloksena, kun avaat kirjan, mitä näet, ei ole vain jokin ulkoinen tieto, vaan paremminkin tieto, joka kuvaa yhtenäistymisen eri muotoja tovereiden kanssa ryhmässä ja vielä sen lisäksi, yhtyneessä sielussa.

Alat oivaltaa että Kymmenen Sefirotien opiskelu, Zoharin Kirja ja muut kabbalistiset kirjoitukset, kuvailevat vain kytköksen eri muotoja, sinun ja toisten välillä. Jos tosissasi tarvitset selvityksen tästä kytköksestä, silloin todellakin opiskelet Tooraa (Toora tulee heprean sanasta ”Ohr”, valo ja ”Ora’a”, opettaminen).

Kysymys: Näin ollen, työni on löytää sisäinen verkko keskuudesamme, vai mitä? Miten silti voimme hyödyntää aineellista maailmaa tähän tarkoitukseen?

Vastaus: Koko maailmamme on sisäinen kytköksen verkko, mutta se on tämän kaikkein ulkoisin ilmentymä. Siksi koemme sen turmeltuneena.

Koskien sisäistä kytköksen verkkoa, koemme 125 peräkkäistä, aina suuremman kytköksen astetta, yhtenäisen yhdistymisen välillämme. Silti olemassa oleva tilamme ulkoisessa maailmassa on pakollinen: Juuri täällä alamme olla olemassa, jotta voimme kaivautua yhä syvemmälle tähän kytkökseen.

Tarvitsemme perustan, joka ei viittaa sisäämpäin liikumiseen ja juuri tätä ulkoinen kytköksen verkko välillämme on. Vasta nyt paljastuu miten turmeltunut tämä kytkös on, kun taas aikaisemmin emme kertakaikkiaan ajatelleet asiaa. Tämä velvoittaa meitä tekemään korjauksia.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed