Ymmärtäkää Toisianne Ja Paljastakaa Luoja

Kysymys: Meissä jokaisessa on nais- ja miespuolinen osa. Miten järjestän molemmat osat sisässäni, näytelläkseni oikeanlaista roolia suhteessa miesten ryhmään?

Vastaus: Aivan oikein, meissä jokaisessa on nais- ja miespuolinen osa. Jos sekä miestä, että naista ei olisi meissä jokaisessa, emme kykenisi kommunikoimaan keskenämme. Jokainen molekyyli, jokainen atomi, jokainen partikkeli sisältää kaksi vastakkaista osaa; muutoin sitä ei olisi olemassa.

Voin kommunikoida ja ymmärtää naisia juuri siksi, että minussa on feminiini osa, dominoivan maskuliinisen osani lisäksi. Muutoin en kykenisi mitenkään käsittämään mitä se on. Yhteisen halun (Kli) särkyminen mahdollistaa vastakohtaisten osien olemassaolon meissä, joka puolestaan mahdollistaa kontaktin ottamisen, kytkeytymisen ja sitten yhtenäistymisen.

Tästä syystä henkilön tulee kuvitella sisässään vastakkaisen sukupuolen muodon, vastakkaisen osan ja käyttää tätä muotoa astuakseen sisään, miehenä, naispuoliseen osaan, ymmärtääkseen, havaitakseen ja nähdäkseen pyynnöt, sisäiset halut, pyrkimykset ja yrittää olla aina herkempi niille. Ja sama soveltuu myös naisille.

Naiset ovat hyvin usein kriittisiä ja vaativia miehiä kohtaan. Miehiä pitää käsitellä jossain määrin kuin lapsia ja naisten tulee olla jossain määrin kuin äidit. Tämä olisi oikein, korrektimpaa.

Mies on aina joko äidin tai vaimon vaikutuksen alainen, ajattelemme häntä täysin vapaana, mutta todellisuudessa se ei pidä paikkaansa. Oikeanlaisessa yhteiskunnassa ensin äiti, sitten vaimo kontrolloi miestä. Tämä on todellakin oikeanlainen yhteiskunta, sillä nainen on lähempänä luontoa, hän tekee vähemmän virheitä ja on tasapainoisempi. Puhun ihannetasoista, jonka luonto on suorastaan antanut meille. Tästä syystä meidän tulee olla herkkätunteisempia toisiamme kohtaan.

Alamme ymmärtää Luojaa, kun meillä on oikeanlainen kytkös toisiimme. Luoja on saavutettu yhteisenä elementtinä välillämme, joka sisältää molemmat osat. Häntä kutsutaan nimellä ”Boreh”, sanasta ”Bo” ja ”Re”, joka tarkoittaa ”tule” ja ”katso”. Tämä on Luojan nimi. Mitä ”tule ja katso”  tarkoittaa? Saavuta tämä ominaisuus ja havaitset sen itsessäsi – se on Luoja. Miten sitten saavutamme Hänet? Teemme niin erityisesti keskinäisen kytköksen avulla.

Tästä syystä keskinäinen, oikeanlainen ymmärrys, yhdessä sen kanssa, että kunnolla lähestymme toisiamme tavoitteella paljastaa Luoja, tuo meidät päämäärään.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: