Moskovan Konventio: Yhtenäistymisen Pyrkimys

Kysymys: Miten etenemme nopeammin ennen Moskovan konventiota, jotta emme tyydy edellisen konvention hitauteen?

Vastaus: Konventio järjestetään erittäin tärkeällä alueella. Moni suhtautuu väheksyen Itä Eurooppaan, se on kuitenkin juuri se paikka jossa korjauksen menetelmä sai uutta potkua kehittymiseensä. Erityiset paikan ja ajan ehdot, jotka aineellistuivat siellä, antoivat nostoa menetelmän modernille muodolle, jota nyt yritämme toteuttaa.

Ainakin puolet ihmisistä jotka opiskelevat aktiivisesti kanssamme tulevat sieltä. Tämä ei ole sattumaa: Kabbalistit toimivat siellä sekä salaisesti että avoimesti vuosisatojen ajan ja varustivat kansan vankalla sivistyksellä, tuoden sen lähemmäs henkisyyttä.

Tästä syystä on olennaista että valmistelemme itsemme tulevaa konventiota varten. Suuri voima piilee siellä, kuten myös koko venäjää puhuvassa maailmassa. Toivokaamme että kykenemme yhtenäistymään voimakkaalla tavalla ja muuttamaan konvention mahtavaksi tapahtumaksi.

Kyseessä on kolme intensiivistä päivää, seitsemän luentoa, useita tapahtumia, tovereiden kokoontumisia jne. Meidän tulee pyrkiä olemaan yhdessä koko voimallamme. Jos joku on meihin virtuaalisessa yhteydessä, pyrkiköön olemaan sitä mahdollisimman paljon suorassa lähetyksessä.

Konventio nopeuttaa edistymistämme huomattavasti. Esimerkiksi eilen meillä oli ihana yhteinen ilta, omistettu Shavuotin pyhälle. Koimme ettei se mennyt hukkaan, että ihmiset alkavat innostua viestistämme. Se ei tee mitään että panostuksemme oli runsasta, sillä se oli sen arvoista. Koimme yhtenäistymisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen, halun liittyä ja muuntua henkiseen suuntaan. Kuulimme otteita Baal HaSulamin ja Rabashin teoksista, sekä heidän sävelmiään. Tämä kaikki teki suuren vaikutuksen ihmisiin.

Meidän maailmassamme ei ole voimakkaampaa ja tehokkaampaa keinoa kuin tämä. Nyt puhumme myös avoimemmin, käyttäen helppoa kieltä. Nyt sanat nousevat pintaan, kun taas aikaisemmin olot eivät vielä olleet suotuisat tälle. Sanat ilmaantuvat kuin vastauksena sisäiselle tarpeelle ihmisissä.

Tämä lämmittää sydäntä. Toivon sen tuovan mukanaan isoja, todellisia muutoksia maailmassa ja että pystymme näkemään kriisin ponnahduslautana ihmiskunnan tulevaisuudelle. Tänään seisomme koko elämämme uuden ajatusmallin kynnyksellä. Baal HaSulam kirjoittaa että tämä on jo ilmiselvää ja jopa tutkimukset tukevat sitä.

Joten tehkäämme parhaamme.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: