Egoismin Yläpuolella

laitman_712_03Kun kohoamme egoisimin yläpuolelle, teemme kaiken muun lisäksi uskomattoman löydön.: Alamme havaitsemaan että koko maailma sijaitsee meissä, ei ulkopuolellamme. Tämä on loogista, sillä en todellakaan tiedä mitä ulkopuolella on olemassa.

Henkilö havaitsee vain sen mikä läpäisee hänen aistinsa sekä hermojärjestelmänsä kautta hänen aivoihin muodostuvan kuvan. Havaitsemme maailman näin. Yhden hermon katkaisu riittää, jotta osa todellisuudesta katoaa aisteiltamme.

Kun henkilö kohoaa itsensä yläpuolelle, hän näkee että hänen havaintonsa ei ole lainkaan ulkopuolella, vaan se on täysin riippuvainen henkilön aisteista, haluista, ajatuksista, tuntemuksista ja mielestä. Kun tiedämme kuinka muuttaa nämä parametrit, voimme laajentaa käsityskykyämme ja kohota viiden aistimme yläpuolelle.

Tästä tulee nimi “Kabbalan viisaus”, joka kirjaimellisesti tarkoittaa “vastaanottamista.” Henkilö käyttää tätä tullakseen asteittain ulos omasta elollisen ruumiinsa fyysisistä aisteista ja laajentaakseen havaintonsa ikuisuuden pisteeseen. Sinä aikana kun henkilö edelleen elää tässä maailmassa, hän edistyy asteelle jossa hän ei enää yhdistä itseään aineelliseen ruumiseen, sillä hän näkee paljon suuremman todellisuuden sen yläpuolella.

Hän ei enää mukauta elämäänsä viiden aisitin havaintoihin. Jopa (aineellisen) ruumiin kuoleman jälkeen henkilö säilyy todellisuudessa, jonka hän on saavuttanut aineellisen todellisuuden ylöpuolella. Hän ei tunne kuolemaa, sillä uusi havainnoinnin ulottuvuus on tullut ennen ruumiin kuolemaa.

Tätä kautta henkilö elää kahdessa maailmassa: aineellisella asteella, kuten me kaikki sekä “aineettomalla” asteella, joka kohoaa egoisimin yläpuolelle.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: