Kohota Katseesi Ylös

Kaikki työ alkaa pääasiallisesti tässä maailmassa ja meidän aikanamme. Olemme saavuttaneet tilan jossa ”halumme nauttia” on kasvanut, kehittynyt täydelliseksi aineellisella tasolla ja nyt olemme valmiita hahmottamaan sen vertaamalla sitä ”haluun lahjoittaa”. Toisin sanoen, olemme saattaneet kehityksemme päätökseen liikkumattomalla, vegetatiivisella ja elollisella tasoilla ja meidän tulee aloittaa kehitys inhimillisellä asteella joka sisältää kaksi voimaa: vastaanottamisen ja lahjoittamisen.

Aikaisemmin näkökykyni oli täysin ”lattea”; näin ympäriltäni vain sen josta itselleni koituu hyötyä ja jonka voisin saada itselleni käyttääkseni sitä hyväkseni. Toimin vain ”halun saada nautintoa” toimesta, joka on liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen luonteen perusta. Näin en kokenut ”jakautumista” ja epäilyä: se oli vain yhdensuuntaista: miten olla mahdollisimman menestyvä itsekkäässä halussani.

Tämä voidaan kääntää tavalliseksi maalliseksi elämäksi joka ei ota huomioon julkista elämää, jota emme koskaan aikaisemmin ole kehittäneet. Yhteiskunta oli meille aina aivan kuin esine jota piti hyödyntää. Nyt kuitenkin halu lahjoittaa on herännyt ja ilmaisee itseään meissä. Emme voi vastustaa tätä halua ja olemme pakotettuja ottamaan se huomioon.

Ensimmäistä kertaa historiassa koko ihmiskunta siirtyy tilaan jossa ”halu vastaanottaa” ja ”halu lahjoittaa” on oltava meidän tasapainottamia ja hallitsemia. Jos emme aikaansaa tasapainoa näiden välillä, silloin tuomme mukanamme mullistuksia ja kriisejä.

Näin tärkein asia meille on luoda oikeanlainen ympäristö koko ihmiskunnalle. Maailmanryhmämme tulee ensimmäisenä toimia esikuvana. Siten kasvumme ”ylhäältä alas” alkaa, kun taas ennen sitä kehityimme vaakasuoralla tasolla.

Silloin tulemme paljastamaan rikkoutuneissa haluissamme oikeanlaisen vuorovaikutuksen ”halun vastaanottaa” ja ”halun lahjoittaa” välillä, Malkhut ja Bina. Saavuttaaksemme tämän pyydämme Uudistavaa Valoa. Aivan kuin paljastaisin: Tässä itsekkyyteni ja haluaisin toimia toisin ja kytkeytyä muiden kanssa ottaakseni osaa yhteiseen työhön.

Juuri siksi pyydän Valoa saapumaan ja korjaamaan haluni, aikaansaadakseni tasapainoa ja vastavuoroisuutta järjestelmässämme, jotta voimme lahjoittaa toinen toisellemme, tehdä myönnytyksiä ja kytkeytyä. Silloin Valo saapuu ja palauttaa meidät Alkujuurelleen. Tätä kutsutaan korjaukseksi ”ylhäältä alas” joka meidän tulee toteuttaa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed