Kutsu Kohota Seuraavalle Asteelle

Ryhdyin opettamaan kauan aikaa sitten. Opiskelimme Kabbalaa yhdessä ryhmän kanssa useita vuosia. Vaikka luimme Kabbalistien artikkeleita, emme kuitenkaan toteuttaneet niitä täysin ennen kuin globaali kriisi iski useita vuosia sitten.

Noin vuodesta 2005 ryhdyimme keskittymään oikeanlaisen ryhmän muodostamiseen. Tunsimme siellä paineen ja tiedostimme, että se on juuri se mitä tarvitsemme toteuttaaksemme (Kabbalan) metodin ja astuaksemme sisään henkiseen maailmaan.

Totuus on se, että maailma ei ollut vielä kokenut kriisiä kuin vasta silloin. Emme tunteneet mitä tai keneen pyrkimyksemme tuli suunnata. Kriisin aikana ryhmämme alkoi kuitenkin tuntea akuuttia, jopa dramaattista tarvetta toteuttaa metodi välittömästi käytännössä jotta voisimme olla esimerkkinä maailmalle.

Meidän täyty työskennellä joka päivä vahvistaaksemme sisäistä yhtenäisyyttämme ja ulkoista levitystyötämme. Pisara pisaralta meidän täytyy tuoda tieto ihmisille, että korjauksen menetelmä on olemassa. Loppujen lopuksi maailman nielaiseva kriisi on Luonnon kutsu nousta seuraavalle asteeelle.

Meidän ei pidä käyttäytyä kuten itsepäiset lapset, jotka eivät halua kuunnella äitiään. Meidän pitäisi nähdä ennenkuulumaton mahdollisuus kaikessa siinä mitä nyt tapahtuu.

Ovet avautuvat meille, jotta voimme jättää tämän pienen, rajoitetun maailman joka on kyllästetty  kärsimyksellä ja päätöksellä kuolemaan. Ovet avautuvat, jotta voimme astua sisään ikuiseen olemassaoloon, maailmaan jota valaisee ylempi Valo. Meidän täytyy selittää tämä, havainnollistaa että se voidaan tehdä yhdessä, ryhmässä.

Ryhmän lait voidaan nähdä jopa tässä maailmassa. Maailma on todellakin paljastamassa itseään sisäisenä järjestelmänä, jossa jokainen osa on kytkeytyneenä toisiinsa. Sitä katsoen voimme nähdä itse mitä meiltä vaaditaan.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed