Vapauta Tila Valolle Itsessäsi

Kysymys: Miksi oli välttämätöntä vetäytyä Luojasta äärimmäisen (kaukaiseen) pisteeseen jotta tulisimme korjatuiksi ja adheesioon Hänen kanssaan?

Vastaus: Ei riitä että henkilö putoaa kaikkien maailmojen läpi tähän maailmaan. Meidän täytyy pudota vielä syvemmälle. Vasta silloin kun astumme ryhmän sisään ryhdymme saavuttamaan sitä mitä “särkynyt ihminen” tarkoitaa. Sitten putoamme alemmas ja alemmas, paljon syvemmälle kuin mitä opintojemme alussa.

Emme olleet aikaisemmin tietoisia pahuuden ilmentymästämme, emmekä tuntenet pahaa oloa siitä. Ajattelimme siinä pisteessä että halumme olivat hyviä ja mitä enemmän egomme kehittyi, sitä enemmän energiaa se antoi kehittymisellemme.

Tämän jälkeen haluamme ryhtyä yhtenäistymään toisten kanssa ja haluamme paljastaa ryhmän sisäisen olemuksen. Teemme näin ja samaan aikaa mietimme sitä jatkuvasti löytääksemme välillämme olevan sisäisen yhteyden, joka on olemassa mutta on meiltä salattu. Vain silloin huomaamme että unohdamme, torjumme ja vihaamme sitä aina. Näin ollen henkilö alkaa saavuttamaan omaa luontoaan.

Tämä on silti putoamisen tila, sillä henkilö ei ole paljastanut koko pahuuttaan ja kaikki putoamiset ja kohoamiset on määritelty pelkästään sen mukaan kuinka luotu tuntee ne. Henkilö ei näe vielä olevansa kaukana Luojasta. Koko hänen ymmärryksensä ja kokemuksensa perustuu sille, että hän on etäällä Luojasta aivan kuten hän (luotu) liikkuisi  kauemmas ja kauemmas Hänestä.

Siten hän tuntee vielä enemmän tyhjyyttä, katkeruutta ja turhautumista. Hän ei ymmärrä kuinka voi olla mahdollista, että vaikka hän työskentelee ja opiskelee kuinka paljon tahansa, hän tuntee olonsa huonommaksi, aivan kuten maailma olisi muuttumassa tummemmaksi. Lopulta hän ymmärtää että luotu on paljastettu näin ja että on välttämätöntä mennä sen läpi.

Lopulta henkilö hyväksyy sen, sitä kutsutaan “ehdoitta hyväksymiseksi”. Hän on valmistautunut siihen mitä ikinä vastaan tuleekin ja ajattelee että kaikki on hyvin vaikka hän tuntekin olonsa alemmaksi kuin alin mahdollinen; tärkeintä on ettei luovuta!

Siinä tapauksessa hän ottaa vastaan vielä suuremman egon kuorman, mutta samanaikaisesti hän saa mahdollisuuden korjata se. Tässä tilanteessa kehitys perustuu kahteen vastakkaiseen tilaan, sillä kun hän alkaa korjata itseään, tehdä itseään Luojan kaltaiseksi ja tulla lähemmäksi Häntä, hänen täytyy paljastaa jokaisella uudella askeleella vastakohtaisuutensa (Luojan kanssa) “vasen linja”. Hän vetoaa “oikeanpuoleiseen linjaan” Valoon sen mukaisesti ja korjaa itsensä “keskiviivalle”.

Tämä tarkoittaa, etä koko Malchutista Ikuisuuden maailmaan kohoamisen aikana, viimeiseen hetkeen saakka “Rav Paalim UMekabtziel” (Hän Joka Siunaa, Koristaa Hänet) henkilö paljastaa enenvässä määrin pahuutta. Sitä ei voida välttää. Muutoin emme löydä itsestämme tarvetta Valolle. Tarvitsemme tilan itsessämme, jossa Luoja voi olla. Tämän tilan oletetaan olevan vastakohta Luojan synnynnäisiin, alkuperäisiin ominaisuuksiin. Mitä teen sen jälkeen tässä tilassa riippuu minusta.

Löydämme tämän vuoksi tämän tyhjiön, kaikki paikat jotka sisältävät sen ja kaikki sen osat irrallisina vastakkaisina ja toisistaan kaukana olevina, aivan kuten hajonnut palapeli. Ryhdymme kuitenkin kokoamaan sitä, etsimään sopivia paloja ja asettamaan ne oikeille paikoille, syyn ja seurauksen mukaisessa oikeassa järjestyksessä, yhdistäen kaikki osat jotka olivat erotettu toisistaan.

Paljastan silloin sen, kuinka Luoja tuntee minua kohtaan, että Hän on hyvä joka tekee hyvää, joka loi pisteen “olemassaololle poissaolosta” joka minun tulee korjata itsessäni. Tieto siitä että minut on luotu “poissaolosta” auttaa ymmärtämään “olemassaoloa olemassaolosta” (Yesh Mi Yesh) joka loi mint.

Koko prosessi, jonka tämä Hänen luoma piste käy läpi on välttämätön jotta saavuttaisin Ikuisen Valon. Kaikki nämä asteet olivat asetettu kauan aikaa sitten “luomakunnan suunnittelun” aikana, edeltäen luomakunna pistettä “poissaolosta” kuten on sanottu: “Teon lopputulos on sen perimmäisessä ajatuksessa.” Näin ollen se (henkilö) saavuttaa voiman joka loi sen ja ymmärryksen siitä, mikä oli tämän koko korjausprosessin olemus.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: