Sodista Rauhaan

Kansallisena kaatuneitten sotilaiden ja terrorismin uhrien muistopäivänä.

Vastaanotimmme tämän maan ja poistuimme Babylonista. Henkinen juuremme suhteessa materialistiseen maailmaan sijaitsee täällä. Baal HaSulam sanoo, että täällä meidän on näytettävä esimerkkiä koko ihmiskunnalle, mitä on olla korjattu kansakunta ylemmän voiman, luonnon mukaisesti. Kaikkien kansakuntien ja koko maailman täytyy noudattaa tätä luonnollista lakia jatkaakseen olemassaoloaan. Muutoin joukkotuho alkaa.

Meidän on pyrittävä siihen, etteivät Israelin sodat olleet turhia. Meidän täytyy vartioida ja hoitaa uskollisesti sitä, mitä olemme saavuttaneet – kiitos sodissa kaatuneitten. Loputtomat sotien sarjat eivät ole keino kehittää maata. Meidän tulee päinvastoin kunnioittaa niitä, jotka antoivat kaikkensa puolestamme. Meidän täytyy ymmärtää kuinka jatkaa elämää eteenpäin ja kuinka lopettaa sodat ja tappaminen.

Se riippuu meistä. Joten tehkäämme puhumisen sijaan meille uskottu tehtävä. Velvollisuutemme ei ole pelkästään valmistautua mahdolliseen sotaan vaan kehittyä kohti todellista sovintoa, kohti rauhaa. Vain yhtenäistymällä toistemme kanssa välitämme välillämme olevan rauhan kaikille muille.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed