Ihminen Kehityksen Viimeisessä Vaiheessa

laitman_715Kysymys: Miltä ihminen näyttää kehityksensä viimeisessä vaiheessa?

Vasyaus: Kuten minä näen asian, hän rajoittaa itseään käyttääkseen luontoaan vain pakollisesti, eikä hän tunne minkään puutetta, sillä kaikki hänen halunsa ja kaipauksensa kääntyy toisten hyvinvoinniksi. Hän käyttää (luontoaan) aineellisessa maailmassa olemassaoloon vain niin paljon kuin on pakollista, toteuttaakseen pyrkimyksensä toisten hyvinvoinnin puolesta.

Sillä välin keho tulee vastaanottamaan vain sitä mikä on hyvää, elinvoimaista ja mahdollisimman edunmukaista sen terveydelle. Toisten kaipaaminen ja oleminen heihin yhteydessä mahdollistaa sen, että henkilö paljastaa sisäisen, keskinäisen riippuvuuden järjestelmän itsessääm.

Näin ollen hän saavuttaa luonnon sisäisen ulottuvuuden, sen sisäisen voiman, täydellisyyden ja ikuisuuden.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed