Henkinen Maailma Aloittelijoille

Kysymys: Tulisiko meidän aloittelijoiden oppitunneilla käyttää ainoastaan termejä jotka puhuvat luonnon laeista ja vasta myöhemmin ottaa käyttöön kabbalistista sanastoa?

Vastaus: Voimme puhua avoimesti ihmisten kanssa jotka tulevat meille”sydämen pisteen” kanssa ja vähitellen kehittää heitä. Jos puhuisimme heille luonnon laeista, he pitäisivät meitä fysiikan ja sosiologian luennoitsijoina. Heidän pitää saada kuulla henkisen maailman rakenteesta, sillä sitä he haluavat ja meidän pitää tämä heille antaa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: