Pesach-yön mysteeri

Kysymys: Pääsiäs(Pesach)yönä luemme Pesach Haggadaa  sen sijaan että lukisimme otteita TaNaKh:sta (Toora, Nevi’im ja Ktuvim) kuten teemme kaikkina muina pyhäpäivinä. Mikä on tälle se syy?

Vastaus: Menneisyyden Kabballistit ovat vahvistaneet jokaiselle pyhä(päivä)lle tietyn järjestyksen. Jos henkilö haluaa ymmärtää tietyn henkisyyden tason tai henkisen asteen sisällään, vaikka se olisikin vain aistimus henkisyydestä, silloin nämä Kabbalistien ohjeet kertovat henkilölle mitä tehdä tietyssä tilassa.
Henkisyyden juuri kosketti aineellisen maailman oksaa Kabbalistisessa ryhmässä, joka tuli ulos muinaisesta Babyloniasta ja heidän välisen yhteyden kautta he kykenivät toteuttamaan kaikki aineelliset perinteet henkisten toimien sisällä-lopullisen lunastuksen hyväksymisen- joka toteutettiin aineellisessa maailmassa henkisten toimien kanssa.

Henkilö voisi tappaa eläimen ja samalla hän “tappaisi” halun vastaanottaa mieihyvää. Hän paistaisi eläimen alttarilla ja korjaisi samalla egoistisen halunsa. Sitten hän söisi eläimen ja vastaanottaisi mielihyvää lahjoittamisen vuoksi hänen Aviutin (halun “paksuuden”) kolmannella tasolla. He (Kabbalistit) toteuttivat kaikki aineelliset käytännöt ja samaan aikaan he toteuttivat toimet (käskyt) ja henkisyyden halut sekä Ympäröivän- että Sisäisen Valon kanssa.
Egyptistä poistumisen juhlapyhä on poistumista  vastaanottamisen halusta lahjoittamisen haluun. Me suoritamme täällä tiettyjä ulkoisia toimia merkkinä poistumisesta egoismista rakkauteen, vihasta ja erossaolosta välillämme olevaan yhteyteen ja yhtenäisyyteen.

Tämän vuoksi kun luemme Haggadah:a käymme läpi kaikki ne toimet jotka heijastavat henkisiä tekoja, jotka auttavat meitä poistumaan Egyptistä: “Kiddush” (siunaus), “Urchatz” (käsien peseminen), “Karpas” (Vihannesten upottaminen suolaveteen), “Yachats” ( keskimmäisen Matzan rikkominen), “Magid” (maastapaon tarina) ja niin edelleen. Jos toteutamme näiden tekojen järjestyksen Pesach-yönä  (sansta “Pasach” ylittää, harpata yli), harppaamme nykyisen tilamme yli ja astumme sisään uudelle tasolle joka on henkisyyden ensimmäinen taso.
Tämä järjestys ei kuitenkaan vastaa tasojemme normaalia kehitystä (“hedelmöitys”, “ruokinta” ja “kypsyminen”) joita opiskelemme Kymmenen Sefiran opinnoissa, osassa 12: Siemennesteen kiinnittymisen kolme päivää, sikiön 40 päivän muodostuminen, sikiön yhdeksän kuukauden kehitys, sen kääntyminen pää alaspäin, veri joka kohoaa kohdusta rintoihin ja muodostaa maitoa, lapsen kahden vuoden ruokinta ja sitä seuraavat vaiheet aikuisuuteen saakka (Gadlut): 3 vuotta, 6,9,12,13,20 ja 70.

Egyptistä poistuminen ei ole normaali kehityksen järjestys. Suuren tilan Valo (Gadlut) tulee ennen pienemmän tilan Valoa (Katnut). Astut ensin sisään uuteen maailmaan mahtavan Valon avulla ja alat sitten kehittää sitä.
Emme ymmärrä “syntymisen” olemusta, emme edes omassa maailmassamme. Olemme yksinkertaisesti tottuneet tarkastelemaan sitä luonnollisena prosessina: Sikiö kehittyy eläimellisen organismin sisällä ja jatkaa kasvuaan sen ulkopuolella. Emme edes kyseenalaista miksi nämä äidin sisällä olleet kolme kiloa lihaa tulevat nyt ulos? Miksi sikö tulee ulos kokonaisena? Loppujen lopuksi kehityksen seuraavalla tasolla sen olisi pitänyt aloittaa kasvu jonkinlaisesta pisarasta. Kehityksen edellinen taso on yli kolme kilogrammaa ja nyt, seuraavalla asteella näiden kolmen kilogramman tulisi muuttua pisaraksi….Missä olet nähnyt, että kaikki mitä saavutettiin edellisellä tasolla, halu (Kli) ja sen täydellinen täyttäminen kehittivt kokonaisuuden seuraavalle tasolle sellaisenaan? Kuinka se on mahdollista?

Jos lopetan kehittymisen NRNHY de Nefeshin tasolle, saavutan Nefesh de Ruachin tason. Mutta täällä en saavuta Nefesch de Ruachin tasoa, vaan sen sijaan poistu äidin kohdusta kolmen kilogrammani kanssa ja jatkan kasvua. Teoriassa minun olisi pitänyt aloittaa kehitykseni ulkopuolella yhtenä soluna, pisarasta siemennestettä, aivan kuten aloitin äidin sisällä mutta vain seuraavalla tasolla.

Kaikki tämä alleviivaa Pesachin ainutlaatuista järjestystä, Egyptistä poistumista, joka tulee mahdolliseksi vain koska suuremman tilan Valot tulevat ennen pienemmän ttilan Valoja ja sen vuoksi teemme harppauksen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: