Luomakunnan Syvyyden Tunteminen

Kysymys: Mistä tiedämme mitkä halut meidän pitää korjata?

Vastaus: Kaikki tulee paljastetuksi matkan varrella. Emme tiedä mitä se kaikki tarkoittaa, mutta on olemassa tekojen järjestys jotka henkilön täytyy suorittaa, kuten Baal HaSulam ja Rabash selittävät meille.

He olivat kaksi viimeistä Kabbalistia, jotka loivat sopivan menetelmän tähän maailmaan-meidän sukupolveemme kohonneille sieluille- ja selittivät seikkaperäisesti sen työn, joka meidän täytyy tehdä korjataksemme sielu. Korjaamalla sielun saavutamme Luojan paljastumisen; todellisuuden ja maailman, joka avautuu eteemme-se tapahtuu tässä ja nyt.

Kaikki maailmat, sielut ja ylemmät voimat, kaikki on juuri tässä, mutta emme tunne sitä. Meidän täytyy kehittää eräänlainen tuntoelin, jonka avulla tutkimme halujamme niin syvältä ja laajasti kuin mahdollista, määrittelemme niitä, tunnemme eroja niiden välillä ja järjestämme ne siten että erotamme niiden välillä kaikki erikoispiirteet ja komponentit.

Meidän täytyy tuntea olemassa olevan todellisuuden koko syvyys, jotta mielikuvamme ja havaintomme sulautuisivat yhdeksi kuvaksi, jota kutsutaan Luojaksi, ylemmäksi voimaksi.

Kun kohoamme viiden henkisyyden asteen portaita, saavutamme samalla autenttisen todellisuuden jonka Ikuisuuden (the World of Infinity ks. taulukko) maailmassa kaikki sulautuu yhdeksi.

Saamme pieninä annoksian kaiken sen mitä saavutamme matkalla, kuten itsenäisinä osina jonka jälkeen kaikki sulautuu yhdeksi täydelliseksi muodoksi. Tämä on se täydellisyys, joka meidän täytyy saavuttaa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: