Oikeanlainen Paine

Kysymys: Pitäisikö naisten painostaa miehiä samalla tavalla, kuten äiti painostaa lastaan, jotta miehet työskentelisivät yhtenäistyäkseen?

Vastaus: Sinun tulisi kohdella miehiä kuten lapsia-rakkaudella! Jos he eivät yhdisty, silloin ei ole epäilystäkään etteikö sinun tulisi painostaa heitä. On kirjoitettu “Tulimme pois Egyptistä vanhurskaitten naisten avulla” missä “pois Egyptistä” tarkoittaa siirtymistä tästä maailmasta henkisyyden maailmaan ja se tapahtuu vain naisten hyveitten avulla.

Opiskelemme, että MAN:n kohoaminen tapahtuu Malchutista ja kaikki halut sijaitsevat siellä. Sen vuoksi kaikki alkaa naisista. Ilman heidän haluaan ei olisi perhettä eikä sukupolvea jota seurata.

Naisten voima on ihmiskuntaa ajava voima, joka haluaa synnyttää ja jatkaa elämää. Toimeenpanevan voiman tuo mies, mutta vain siinä tilanteessa jolloin sille on tarvetta. Näin luonto on rakennettu.

Näin ollen kaikkein tärkein asia, jonka tarvitsemme on se, että naiset tuntevat kuinka tärkeitä he ovat. Kun uudet oppilaat tulivat Rabashin luokse, hän järjesti välittömästi naisten ryhmän joka koostui uusien oppilaiden vaimoista. Nämä naiset kokoontuivat yhteen kerran viikossa, lukivat artikkelin ja keskustelivat siitä. Rabash välitti hyvin paljon siitä, kuinka naiset ymmärsivät mitä oli kirjoitettu ja mitä heille tapahtui.

Vahvan naisten ryhmän täytyy ehdotomasti olla olemassa joka kykenee vaatimaan miehiltä sen toteutuksen joka he tarvitsevat henkisyydessä. Miehet tulevat tuntemaan sen, mutta tätä ei tapahdu nyt.

Toisin sanoen, naiset eivät luontaisesti tiedä kuinka yhtenäistyä toisten kanssa eivätkä he kykene siihen. Jokainen nainen on erillinen, mutta painostaakseen miehiä ja vain tätä varten, he ovat kykeneväisiä yhtenäistymään tullakseen yhdeksi valtavaksi tarpeeksi. Tämä tarve on meidän perusehto.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: