Totuuden Hetki

Kysymys: Miksi kabbalan viisaus pysyi kätkettynä läpi vuosituhannen?

Vastaus: Kabbalan viisaus pysyi kätkettynä vuosituhannen ajan jotta egosimimme kehittyminen tässä maailmassa saavuttaisi lopullisen ylärajansa. Olemme saavuttaneet tilan joassa jokainen meistä erillisenä egoistina on käynyt läpi itsekkäät pyrkimyksensä ruokaan, seksiin, perheeseen, vaurauteen, maineeseen, valtaan ja tietoon ja kokee nyt että mitkään maalliset nautinnot eivät voi häntä enää tyydyttää.

Tämä on egoistisen kehityksen ongelma: Riippumatta siitä miten paljon edistymme itsekkyydessämme, koemme kuitenkin täyttymättömyyttä. Kaikesta huolimatta olen kykenemätön täyttämään itseni egossani, sillä nautinto jonka avulla yritän välittömästi täyttää haluni, sammuttaa halun vastuksesta johtuen, aivan kuten oikosulussa.

Halu on täyttymyksen puute – ”miinus”, kun taas nautinto on täyttymys – ”plus”. Tullessaan kosketukseen ne netralisoivat toisensa. Tästä syystä tunnemme, samalla hetkellä kun saavutamme pienmmänkin nautinnon ruoasta, seksistä tai muusta maallisesta nautinnosta, että halu alkaa heikentymään.

Joka tapauksessa kaikki pyrkimyksemme saada nautintoa ruoasta, seksistä, perheestä, vauraudesta, maineesta, vallasta ja tiedosta olivat välttämättömiä. Nyt meidän tulee kohota tästä egoistisesta tilasta yhtenäistymisen asteelle välillämme. Olemme jo enemmän tai vähemmän halukkaita myöntämään että tämä elämä ei tuo meille täyttymystä ja loppujen lopuksi tulemme tuntemaan tyhjyyden – ”miinuksen”.

Silloin lähestymme uutta tasoa. Oivallamme että jokainen solu yleisestä organismista on kykeneväinen elämään vain kytköksessä toisiimme. Tästä syystä kabbalan viisaus pysyi kätkettynä niin kauan kunnes puristava tarve yhtenäistyä ilmaantui.

Tänään, joka saralla elämässämme, huomamme olevamme kykeytyneitä yhteen ja emme voi paeta globaalia riippuvuuttamme. Ihmiskunnan historiassa ei koskaan ole koettu niin tuntuvaa riippuvuutta toisistamme. Siksi kabbalan viisaus paljastuu juuri nyt esitelläkseen oikeanlaisen yhtenäistymisen menetelmän.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Next Post: