Osoitettu Konventioon Osallistujille

Olen todella onnellinen ollessani täällä tänään. Olen iloinen että olemme kokoontuneina maailman vaikutusvaltaisimpaan maahan. Toivon, että pystymme jatkaman täältä Kabbalan levitystä maailmaan. Meillä on täällä riittävästi voimia ja jatkamme uusien voimien lisäämistä saavuttaaksemme tavoitteemme, yhtenäisyyden ja yhdistymisemme koko maailmaan.

Olen todella onnellinen että te tulitte tänne. Näiden päivien kuluessa opimme, kuinka yhtenäistyä ja paljastaa henkinen elämä yhtenäisyydessämme. Tämä (henkinen) maailma ei ole riippuvainen ruumiista; se virtaa sen yläpuolella ja siellä tunnemme todella sen ikuisen voiman joka hallitsee maailmassa. Tulemme yhdeksi sen kanssa ja murtaudumme elolliselta tasolta ja kohoamme inhimilliselle, ihmisen asteelle, samalaiseksi Luojan kanssa.

On meidän vallassamme tehdä se ja olemme lähellä sitä. Kuluneen vuoden aikana olemme oppineet ja saavuttaneet paljon. Tunnen ne muutokset, jotka tapahtuivat välillämme: Ne ovat positiivisia ja merkittäviä. Toivon että näiden kolmen päivän aikana pyrimme toteuttamaan yhtenäisyytemme kaikin voimin.

Olemme loppujen lopuksi kokoontuneet yhteen paikkaan ja se on hyvin tärkeä. Siirtyäksemme elolliselta tasolta inhimimilliselle tasolle tarvitsemme sellaista läheisyyttä. Teemme sen, täällä ja nyt.

Kiitos!

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: