Tieteellinen Menetelmä: “Me Teemme Ja Me Kuulemme”

Kysymys: Kuinka tieteellisen menetelmän lähestymistapa sopii periaatteeseen “Me teemme ja me kuulemme?”

Vastaus: Nämä sopivat hyvin yhteen. “Me teemme ja me kuulemme” on puhtaasti tieteellinen lähestymistapa, joka on olemassa oikeassa tieteessä. Tämä on siksi, koska tiede paljastaa jatkuvasti ilmiöitä, jotka olivat meiltä aikaisemmin salattuja. Meillä ei ollut mitään asiaperäistä tietoa tai yhteyttä niihin. Meillä oli vain halu paljastaa, kehittää näkemystämme ja kykyjämme käsittääksemme uuden ilmiön, testata sitä meihin, omaan ruumiiseemme, testata sitä aisteillamme ja reksiteröidä ne. Tähän tietoon nojaten kokosimme vahvan kuvan todellisuudesta jossa olemme.

Sama lähestymistapa toimii Kabbalassa. Se on tiede aivan kuten tavallisetkin tieteet, sillä se on pyrkimyksemme paljastaa uusi todellisuus. Näiden välillä ei ole mitään eroa.

Tämän maailmamme luonnontieteissä meidän ei kuitenkaan tarvitse muuttaa aistejamme. Meidän täytyy vain laajentaa niitä. Tutkimustyökalu on jo olemassa: se on halumme vastaanottaa nautintoa. Meidän täytyy yksinkertaisesti laajentaa se erilaisten mikroskooppien ja teleskooppien läpi ja nostaa herkkyyttämme aikaisemmin salattua ilmiötä kohti.

Koko todellisuus jakautuu kahteen osaan: vastaanottamiseen ja lahjoittamiseen (antamiseen).Tarkistaaksemme, tutkiaksemme ja opiskellaksemme todellisuutta joka perustuu lahjoittamiseen, meidän täytyy varustaa itsemme vastaavilla havainnointikyvyn työkaluilla (Kelim, astiat).

Aistiemme laajentaminen ei enää yksinkertaisesti riitä. Meidän täytyy rakentaa aivan alusta uusia “kehon osia” jotka perustuvat lahjoittamiselle. Tätä kutsutaan henkisessä maailmassa syntymäksi.

Henkisessä maailmassa on erilainen luonne, jossa opiskelemme asioita lahjoittamisen voimasta, kyvystämme testata, tutkia ja rekisteröidä tietoa riippuen aistiemme laajuudesta ja kehityksestä. Se tapahtuu samalla tavalla kuten egoististen ruumiinosiemme havainnointikyky kun rakennamme erilaisia apuvälineitä.

Näin korkeampi, Kabbalaksi kutsuttu tiede ilmenee. Se viittaa “korkeampaan”, koska se toimii lahjoittamisen voiman kanssa, kun taas tämän maailman tiede tutkii egoistista vastaanottamisen voimaa.

Huomaamme kuitenkin loppujen lopuksi, että molemmille voimille, vastaanottamiselle ja lahjoittamiselle on olemassa vain yksi lähde. Tämä on siksi, että kyseinen jako on olemassa vain suhteessa meihin; me jaamme todellisuuden näin. Kuitenkin totta puhuttaessa, nämä molemmat tulevat yhdestä lähteestä: Ylemmästä voimasta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed